Słochy Annopolskie

Słochy Annopolskie

Lokalnie24.info

PORTAL INFORMACYJNY

Projekt z ZUS dla uczniów szkół gimnazjalnych

Lipno2016-09-21 12:18:42

Projekt z ZUS dla uczniów szkół gimnazjalnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu zaprasza gimanzja do współpracy.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i budowanie świadomości młodego pokolenia  w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Skierowany jest on do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy. Młodzież powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek.

W gimnazjum około 20% programu wiedzy o społeczeństwie (WOS) powinno być realizowane w formie projektu edukacyjnego, w którym udział biorą wszyscy uczniowie.

 „Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłoszą.

ZUS zapewnia materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Powstały one przy współpracy z metodykiem nauczania. Mają one atrakcyjną formę dla uczniów. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zawierającej kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen.

Wszystkie materiały są dostępne na stronie http://beta.zus.pl/edukacja/gimnazja/materialy. ZUS zapewnia również opiekę merytoryczną oraz szkolenia dla nauczycieli – opiekunów projektu.

Zadaniem uczniów biorących udział w projekcie jest wykonanie materiału wyjaśniającego dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Temat może być przedstawiony w postaci krótkiego filmu, plakatu, komiksu lub prezentacji. Nad projektem uczniowie pracują w 3-5 osobowych zespołach. Najwyżej ocenione w konkursie szkolnym prace trafią do toruńskiego Oddziału ZUS i zostaną zaprezentowane na stronie www.zus.pl/edukacja .

Nauczycieli zainteresowanych realizacją „Projektu z ZUS” w roku szkolnym 2016/2017 prosimy   o nadsyłanie zgłoszeń, w formie elektronicznej na adres: wankiewiczb@zus.pl lub pocztą na adres: Oddział ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, pok. 330

W zgłoszeniu należy podać:

  • nazwę szkoły,
  • liczbę uczniów biorących udział w projekcie,
  • termin realizacji projektu

 

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Bożena Wankiewicz telefonicznie pod numerem (56) 610 93 13. lub elektronicznie pod adresem: wankiewiczb@zus.pl

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

4.91 11
Projekt z ZUS dla uczniów szkół gimnazjalnych 2016-09-21 12:18:42